Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu


Milé sestry a milí bratři,

blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti.
K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás
nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost.
Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši
ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích
generací.
Pán Ježíš o svých následovnících říká, že jsou „solí země“ (Mt 5,13).
Vyberme tedy pozorně ty, kteří chtějí být touto solí i v širším společenství národů
a států, jehož jsme už dvacet let součástí. Zvolme si zástupce, kteří jsou
připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto
světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách
do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené
poslance pak doprovázejme svými modlitbami.

K dobré volbě vám žehnají

Biskupové české a moravské církevní provincie

Nabídka

Televize Noe a Publicistika otevírají mladým křesťanům cestu do médií

Televize Noe ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze (Publicistika), jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, hledá zájemce o práci v médiích. Pro mladé křesťany (případně i pro sympatizanty křesťanství), kteří mají po maturitě a chtěli by zkusit práci v médiích, je výbornou příležitostí Akademie televize Noe. V rámci ní televize Noe zajistí vybraným zájemcům o studium Publicistiky  výraznou finanční pomoc na pokrytí školného (v roce 2024/25 činí 32 000Kč). Tito studenti pak od prvního ročníku kromě studia mediální školy sbírají zkušenosti v oboru díky praxi v pražské redakci televize Noe. 

Základní informace o Akademii televize Noe: https://www.vosp.cz/noe

Kontakt: Lukáš Jirsa, vedoucí pražské redakce televize Noe, jirsa@telepace.cz

Spot „Pojď studovat VOŠP s televizi Noe“: https://www.youtube.com/watch?v=4wkFwPUUUpU

Pozvánka – APHA.cz – Sobota pro ženy

Jarní sobota pro ženy se uskuteční 9. března 2024

tradičně od 9 do 16 hodin v pražském Pastoračním středisku (Sv. Vojtěch) Kolejní 4, Praha 6.

Provázet bude  PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.

Téma rekolekce: Emoce v duchovním životě

Program dne:

9.05 ZAHÁJENÍ
9.15 PŘEDNÁŠKA
10.15 OBČERSTVENÍ
10.40 SKUPINKY
12.00 OBĚD
12.00–14.00 OTEVŘENO KNIHKUPECTVÍ U SV. VOJTĚCHA
13.15 PŘEDNÁŠKA
14.00 MODLITBA V TICHU
15.00 MŠE SVATÁ

Zároveň je možnost individuální meditace a od 10.00 do 15.00 příležitost ke svátosti smíření. Oběd je zajištěn formou baget, káva a čaj jsou k dispozici po celý den. Domácími buchtami nebo sušenkami přispívají účastnice. Předem za to moc děkujeme!

Přihlášky přes elektronický formulář Objednávky baget uzavíráme v pondělí 4. 3., později přihlášeným bagetu nezaručujeme.

Příspěvek na provoz sálu a na občerstvení  (200 Kč) se bude vybírat na místě.

Smutná zpráva z Karlína

V pátek 27. října 2023 v ranních hodinách odešel do Božího náručí P. Miroslav Cúth, který
v naší farnosti dlouhá léta působil a svojí službou přinášel do našich srdcí i rodin Krista.
S vděčností ho svěřujeme do přímluvy Panny Marie.

S otcem Miroslavem se rozloučíme v úterý 7. listopadu v 11 hodin, poté bude jeho tělo uloženo do hrobu v Praze – Vinoři.

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje