Charita Říčany

Pani Marie Junková je v současnosti ředitelkou Farní charity v Říčanech. Do této funkce nastoupila v září 2001. Organizace však byla v Říčanech založena již v roce 1993. Prvním ředitelem byl P. František Přitasil, v roce 1997 byla jmenována ředitelkou paní Václava Andréová. Společně s dalšími dobrovolníky a se stávajícími kaplany farního úřadu ( P. Přitasil, P. Grzyb a další) postupně vytvořili organizaci, která se dostala do povědomí většiny obyvatel města.

Farní charita Říčany je dobrovolnická organizace, která je součástí Arcidiecézní charity Praha. Diecézní a arcidiecézní charity jsou spojeny do neziskové humanitární organizace „Sdružení Česká katolická charita (SČKCH)“. Tato organizace je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice. Posláním organizace je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.
Konkrétní činnosti Farní charity Říčany:

humanitární sbírky – dvakrát ročně, většinou v květnu a v říjnu – přesné datum je uvedeno v Říčanském kurýru před konáním sbírky

dlouhodobá sbírka použitých i nových známek pro misie – sběrné nádoby v kostele sv. Petra a Pavla a v městské knihovně v Říčanech

každý poslední čtvrtek v měsíci od 16,30 v DPS Říčany tzv. Podvečerní povídání (besedy, přenášky, hudební nebo recitační představení, apod.)
besídky v DPS – ke Dni matek a předvánoční – spojené s předáváním drobných dárků
návštěva Léčebny dlouhodobě nemocných na Vojkově vždy na Štědrý den dopoledne (účelem je potěšit a předat malý dárek nemocným, kteří nemohou jít na Vánoce domů)

odesílání Říčanského kurýra bývalým říčanským občanům, kteří jsou nyní v domově důchodců v Jenštejně

Tříkrálová sbírka – probíhá vždy v období svátku Tří králů (6. ledna) – pověřené a označené skupinky „tří králů“ vybírají peníze do zapečetěných pokladniček; pokladničky jsou též na recepci městského úřadu (náměstí TGM) a v Husově městské knihovně
příležitostné činnosti (sbírka brýlí pro Středoafrickou republiku, sbírka pro postižené povodněmi, apod.)

Vaše dotazy i připomínky k činnosti Farní charity uvítáme na e-mailové adrese: E-mail:    marie.junkova@seznam.cz

Comments are closed.