Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu


Milé sestry a milí bratři,

blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti.
K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás
nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost.
Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši
ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích
generací.
Pán Ježíš o svých následovnících říká, že jsou „solí země“ (Mt 5,13).
Vyberme tedy pozorně ty, kteří chtějí být touto solí i v širším společenství národů
a států, jehož jsme už dvacet let součástí. Zvolme si zástupce, kteří jsou
připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto
světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách
do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené
poslance pak doprovázejme svými modlitbami.

K dobré volbě vám žehnají

Biskupové české a moravské církevní provincie

Comments are closed.