Advent v Náboženství

Advent prožíváme s modlitbou „Učiň mne Pane nástrojem, ať zářím tvým pokojem“ (kancionál
č.928), kterou napsal svatý Františkem z Assisi. Modlitba nás inspiruje k naslouchání lidem kolem sebe, k vnímání jejich starostí a radostí. Snažíme se sami od sebe pomáhat druhým a modlit se za ně.

Na obraz nalepujeme pastýře ,ovečky a hvězdy a nakonec přidáme Svatou rodinu. Tu pak můžeme symbolicky pozvat k sobě domů, abychom s Marií , Josefem a narozeným Ježíškem prožívali nejen vánoční svátky , ale i celý život.