Advent v Náboženství

Advent prožíváme s modlitbou „Učiň mne Pane nástrojem, ať zářím tvým pokojem“ (kancionál
č.928), kterou napsal svatý Františkem z Assisi. Modlitba nás inspiruje k naslouchání lidem kolem sebe, k vnímání jejich starostí a radostí. Snažíme se sami od sebe pomáhat druhým a modlit se za ně.

Na obraz nalepujeme pastýře ,ovečky a hvězdy a nakonec přidáme Svatou rodinu. Tu pak můžeme symbolicky pozvat k sobě domů, abychom s Marií , Josefem a narozeným Ježíškem prožívali nejen vánoční svátky , ale i celý život.

Náboženství – materiály ke studiu

Informace pro rodiče a děti :Máme pro Vás zajímavé náměty k zamyšlení a realizaci. Podívejte se na přílohy z Katechetického střediska Praha 6, Thákurova 3. 
Dále se můžete podívat na stránky střediska : http//www.apha.cz/adks – materiály označené tlapkou jsou jejich autorské. Přejeme Vám mnoho hezkých zážitků. Kněží a katechetky 🙂

Modlitba

Pane, odpusť nám za tuto válku

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky!

Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!

Odpusť nám, Pane.

Odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi.

Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti.

Odpusť nám, Pane, jestli nadále zabíjíme svého bratra.

Odpusť, jestli nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, abychom zabili Ábela.

Odpusť nám, Pane, pokud svou únavou nadále ospravedlňujeme krutost, pokud svou bolestí opravňujeme krutost svých činů.

Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku!

Osviť naše svědomí,

ať se nestane naše vůle,

nenechávej nás napospas našim vlastním činům!

Zastav nás, Pane, zastav nás!

A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr.

Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

(neapolský arcibiskup Mimmo Battaglia, převzato z Vatican news)